LMI vă invită să descoperiți setul de programe „Evaluarea impactului social al mobilității” finanțat de Fundația MACIF și realizat de către ESSEC, accesibil on-line pe site-ul Tous Mobiles / Toți Mobili.

Obiectivul acestui set de programe este să repertorieze și să cartografieze lucrările realizate în Franța și la nivel internațional ce evaluează impactul social al mobilității, cu scopul de a aduna metodele și indicatorii construiți și validați prin demersuri a căror rigoare metodologică este dovedită. Obiectivul publicării acestei munci de cartografiere, care fusese inițial realizată în cadrul unui proiect de cercetare internă finanțat de către Fundația MACIF, este acela de a susține actorii mobilității.

Această cartografie va ajuta acești actori să cunoască mai bine și să înțeleagă mizele și indicatorii relevanți pentru proiectul lor și de asemenea să aibă o perspectivă diferită asupra practicilor lor într-un demers de profesionalizare.

De asemenea, această muncă va oferi instrumentele necesare actorilor care își propun să evalueze impactul social al proiectelor lor, punându-le la dispoziție indicatori validați prin studii riguroase și clasați în funcție de tipurile de proiecte de mobilitate.

Pentru Elise LECLERC, Directoarea Laboratoului E&MIS al ESSEC și pentru Thierry SIBIEUDE, profesor titular la catedra de Inovare și Antreprenoriat Social al ESSEC:

„Evaluarea impactului social al mobilității (sau al tipurilor de mobilitate) urmărește să înțeleagă schimbările generate de un proiect de mobilitate asupra tuturor părților interesate, fie că sunt persoanele vizate direct de proiect, fie, mai larg, teritoriul vizat.

Evaluarea impactului social al mobilității rămâne un câmp al cercetării încă puțin studiat în comparație cu numeroasele evaluări ale impactului asupra mediului care pot fi găsite. Originalitatea demersului de evaluare a impactului social al mobilității constă și în plasarea părții interesate numite „utilizator” al soluției de mobilitate (nivelul micro) în centrul evaluării, mai degrabă decât partea interesată reprezentată de teritoriu și de locuitorii săi (nivelul macro).”

Pentru a descărca publicația: https://tousmobiles-kit.com/experimenter-evaluer/

Articol reluat din Newletterul Laboratorului de Mobilitate Incluzivă