Obiective

Parteneriatul european Mob’In Europe susține dezvoltarea unei oferte de formare în materie de mobilitate durabilă adaptată, atât financiar, cât și pedagogic, categoriilor de persoane inactive pe piața muncii. Publicul-țintă este așadar reprezentat de persoanele inactive angajate într-un demers de formare în sectorul inserției socioprofesionale: persoane slab calificate, șomeri pe termen lung, NEET (tineri care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare), femei casnice care doresc să se reîntoarcă în câmpul muncii, persoane venind din străinătate, recent instalate în țară…

A lucra într-un parteneriat european permite conceperea unor resurse pedagogice despre mobilitate printr-o abordare transnațională, mobilizând experiența, expertiza și contactele unor rețele profesionale și asociative deja constituite, precum și a unor rețele aflate în proces de constituire. Fiecare organizație parteneră își aduce în cadrul proiectului propria expertiză specifică și rețeaua de membri sau de persoane afiliate. Punerea împreună a tuturor acestor expertize constituie cea mai mare bogăție a acestui proiect: fiecare organism partener abordează proiectul din unghiul în care este specializat, ceea ce permite constituirea unei abordări multifocale a publicului-țintă și mai departe, proiectarea unor procese de formare deschise, adaptate la ghidarea persoanelor cu aceeași nevoie (de a-și îmbunătăți mobilitatea individuală), dar cu resurse, capacități, piedici și proiecte diferite.

Direcții de acțiune

Proiectul Mob’In Europe adună și cultivă resurse pedagogice despre mobilitate pentru a le pune gratuit la dispoziția a trei categorii de oameni: persoane vulnerabile din punct de vedere social, școlar și socioeconomic, formatori de adulți implicați în activități de formare în domeniul mobilității, responsabili de structuri care doresc să conceapă acțiuni în jurul ideii de mobilitate a persoanelor defavorizate.

Aceste resurse se împart în patru categorii:

  • recomandări către autoritățile publice în materie de politici de mobilitate incluzivă
  • instrumente de evaluare a mobilității individuale având ca scop diagnosticarea dificultăților, identificarea resurselor existente și orientarea persoanelor vizate către actorii cei mai capabili să le ajute
  • resurse pentru conceperea și animarea de activități în legătură cu mobilitatea, într-un demers de inserție socială și profesională
  • resurse pentru formarea în scopul obținerii unui permis de conducere de către persoanele defavorizate

Parteneri

Federația CAIPS

Federația CAIPS regrupează 90 de asociații fără scop lucrativ, CPAS-uri (Centre Publice de Asistență Socială) și întreprinderi sociale valone ce activează în domeniul inserției socioprofesionale și al economiei sociale. CAIPS a creat în 2017 consorțiul „Mobilitate pentru toți”, platformă de colaborare informală ce reunește diferite rețele non-comerciale de operatori specializați în asistarea persoanelor vulnerabile, cu scopul de a lucra pe problematica mobilității publicului lor.

Rue du Pont, 24 | 4540 Amay Belgique | Tél. +32 4 337 89 64 | Info@caips.be

Ateliere Fără Frontiere

Ateliere Fără Frontiere (AFF) este o întreprindere socială de inserție prin intermediul economiei sociale și de solidaritate ce se adresează persoanelor inactive pe piața muncii, excluse și marginalizate. Ea propune trei paliere de activitate: Reconect (colectare, reutilizare și reciclare de material informatic), Remesh (confecționarea de genți și gentuțe de seară din bannere publicitare) și Bio&co (fermă bio, producție de legume bio și distribuție în circuit scurt, reutilizarea deșeurilor alimentare și transformarea lor în compost). Ateliere Fără Frontiere (AFF) are statutul de cofondator și asigură președinția RISE Romania, rețeaua românească a întreprinderilor de inserție.

Sos. Oltenitei nr 105 (INTEC) | Bucuresti, sector 4 | Tél. +40 314 259 010
Contact@atelierefarafrontiere.ro

Mob’In Normandie

Federația Mob’In France reunește cele 13 rețele regionale cu același nume, care la rândul lor regrupează sub stindardul Mob’In sute de actori sociali de pe teritoriul francez, ce operează pentru susținerea mobilității incluzive. Platforme de mobilitate, locuințe sociale de închiriat, școli auto asociative, ateliere auto sociale, transport la cerere: Mob’In înseamnă mai mult de 150 de operatori care acționează și inovează zi de zi pentru a depăși piedicile legate de lipsa mobilității categoriilor celor mai vulnerabile. Ei se constituie într-o federație cu scopul de a dezvolta împreună practicile și abilitățile susceptibile de a conduce la o echitate a serviciilor în regiunile lor, pentru a favoriza inserția socială și profesională a persoanelor.

119, rue DAMREMONT | 75018 PARIS | Tél. +33 1 48 07 52 10 | contact@mobin-solutions.fr