Ce doriți să faceți?

SĂ-MI ÎMBUNĂTĂȚESC MOBILITATEA
SĂ FORMEZ ADULȚI
SĂ ORGANIZEZ INFORMAȚII

Ce este mobilitatea incluzivă?

La ora actuală, numeroase țări europene tind să își gândească politicile de mobilitate prin prisma imperativelor ecologice, cu riscul de a lăsa în umbră inegalitățile sociale ce marchează atât accesibilitatea mijloacelor de deplasare, cât și posesia și utilizarea lor. Noțiunea de „mobilitate incluzivă”, apărută în Franța de câțiva ani, se dorește a fi un răspuns la această problematică: este vorba de a dezvolta soluții de mobilitate durabilă concepute pentru toți și împreună cu toți, cu o grijă deosebită arătată celor mai vulnerabili cetățeni: persoane cu venituri puține, cele în căutare de locuri de muncă, tineri din zonele rurale sau din cartierele defavorizate, persoane în vârstă, persoane cu mobilitate redusă…

Pentru a vorbi despre mobilitatea incluzivă, e necesară o abordare socială a mobilității. Conceptul ajunge astfel să desemneze ansamblul soluțiilor create cu scopul de a elimina piedicile cognitive, psihologice, materiale, financiare […] care compromit și reduc capacitățile de deplasare. În consecință, el conturează un orizont de așteptare ce presupune că fiecare cetățean are posibilitatea de a se mișca liber în funcție de nevoile sale, cu mijloace adaptate.

Descărcați / Citiți lucrarea M[ob]ilitances în format pdf

Ce este Mob’In Europe ?

Mob’In Europe este un parteneriat transnațional pentru mobilitate incluzivă care își propune să amelioreze oferta de formare în materie de mobilitate și obținere a unui permis de conducere destinată persoanelor vulnerabile. În acest parteneriat sunt implicate, începând din 2018, trei organizații ce activează în domeniul educației pentru adulți:

  • CAIPS, federația valonă de operatori de inserție socială și profesională
  • Mob’In Normandie, rețea regională de operatori de mobilitate făcând parte din Mob’In France
  • Ateliere Fără Frontiere, asociație cofondatoare ce asigură președinția RISE Romania, Rețeaua Română a Întreprinderilor Sociale de Inserție

Cofinanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii Europene între 2018 și 2021, proiectul a permis realizarea de acțiuni concertate și dezvoltatea de instrumente pedagogice transnaționale în trei domenii:

  • Recomandări politice în materie de mobilitate incluzivă
  • Instrumente și metode de diagnostic în domeniul mobilității pentru sectorul inserției socioprofesionale
  • Resurse pedagogice pentru formarea în materie de mobilitate și obținerea permisului de conducere a categoriilor vulnerabile din punct de vedere social, financiar și profesional
Mai multe detalii